Társasházak jogi képviselete

 • Társasházi Szervezeti- és Működési Szabályzat elkészítése + ellenjegyzése és módosítás elkészítése + ellenjegyzése
 • Társasházi Alapító Okirat elkészítése + ellenjegyzése
 • Alapító Okirat módosítása + ellenjegyzése
 • konzultáció a közös képviselővel
 • kiszállás a társasház közös képviselője által megnevezett helyszínre a tulajdonostársakkal történő aláíratás céljából

Okiratok készítése 

 • jelzálogjog alapítása, törlése ügyekben, jogi képviselet az ingatlan-nyilvántartásban
 • Adásvételi, ajándékozási, öröklési szerződések,telekmegosztási, telekegyesítési megállapodások és egyéb hasonló szerződések
 • Okiratok ellenjegyzése
 • Képviselet az ingatlan-nyilvántartási eljárásban

Ingatlan-nyilvántartási eljárásban jogi képviselet
műszaki dokumentáció és vázrajz elkészíttetése szakemberrel külön megállapodás alapján
Fizetési meghagyás elkészítése, benyújtása

Gazdasági társaságok

 • Kft., Bt., KKt., Egyéni cég alapítása
 • Kft., Bt., Kkt., Egyéni cég cégváltozás
 • Végelszámolási eljárás

Peren kívüli egyeztetések, szaktanácsadás, szakvélemény elkészítése, társasházi közgyűlésen, gazdasági társaság legfőbb szervének ülésén való ügyvédi részvétel

Kapcsolatfelvétel